Aktiviteter i Stiftelsen

ELIB skal være en pådriver for å få til forskning innen muskel skjelett området.  Våre aktiviteter er hovedsakelig rette mot:

Rådgivning og individuell bistand

ELIB har som oppgave å hjelpe potensielle forskere med å komme igang.  Det handler ikke bare om utforming av  forskningsprotokollen, men like mye om å skaffe seg kontakter, få innpass i de riktige miljøene og skaffe penger.  Gjennom vårt kontaktnett og erfaring vil vi forsøke å bistå den enkelte.

Finansiering

Et viktig premiss for å få til god forskning av høy kvalitet er finansiering av forskningen.  Det finnes ulike muligheter til slik finansiering.  ELIB har noen midler som vi deler ut til relevante og gode forskningsprosjekter men disse er begrensent.   En viktig oppgave for ELIB er derfor å hjelpe forskerne til å finne andre finansieringsmuligheter og søke støtte her.

 

Utenom dette jobber ELIB med å etablere kontakt med ulike forskningsmiljøer innen Muskel skjelett forskning både i Norge og internasjonalt.  I tillegg er vi på evig «jakt» etter kilder som kan være med å finansiere denne forskningen.