Ny studie om forløpet av ryggsmerter

Publikasjonsdata:
The course of back pain in the Canadian population: trajectories, predictors, and outcomes.
Canizares M, Rampersaud YR, Badley EM. Arthritis Care Res (Hoboken). 2019 Jan 14. Hele studien finner du her.

 

 

Sammendrag
Dette er en befolkningsstudie fra Canada, man har samlet data via spørreskjema fra over 12.000 individer mellom 1994 og 2011 (9 målinger). Først og fremst har man undersøkt forløp (trajectories) av ryggsmerte, men også prøvd å sette disse forløpene sammen med annen data.Man fant at nesten halvparten rapporterte ryggsmerte iløpet av perioden. Forløpene kunne klassifiseres som vedvarende (18%), økende(28%), minskende (21%) og intermitterende (33%). Man kunne ikke se at faktorer som utdannelse, inntekt og fysisk aktivitet hadde betydning for hvem som havnet i disse gruppene.Gruppene som hadde vedvarende og økendesmerte kjennetegnes av flere smerte-unnvikende aktiviteter, mer nedsatt funksjon, mer depresjon og flere komorbiditeter. De med vedvarende smerte brukte også medisiner og helsevesenet i størst utstrekning, men de som var i gruppen med minskendesmerte, brukte opioider og antidepressiva i økende takt.

 

Man har undersøkt disse forløpene i forhold til behandling, og man så at bruken av primærhelse-, spesialisthelsetjeneste og psykisk helsetjeneste var relativt stabilt mellom gruppene og over tid. For kiropratikk fant man at i gruppene vedvarende og minskende så minsket bruken av disse tjenestene, mens det i gruppen økende var fler og fler som brukte tjenesten.

Studiens betydning for klinisk praksis
Studien bekrefter det mye forskning peker på, at man kan finne tydelige forløp av smerte, også blant befolkningen (og ikke bare blant pasienter). Interessant at disse forløpene ikke kan relateres til f.eks. utdanning, men ingen overraskelse at det kan relateres til komorbiditet og depresjon.

Sammendraget er skrevet av Iben Axén.