Skrivekurs 26-29 august

ELIB arrangerer skrivekurs med professor CharlotteYde fra Syd Dansk universitet 26-29 august.

Kurset er for de som skal skrive en forskningsprotokoll eller en vitenskapelig artikkel. Kurset går systematisk gjennom metoden som skal brukes.

Kurset er identisk med tilsvarende kurs som Charlotte holder for phd studenter ved Syddansk universitet og er et meget ettertraktet kurs med lang ventetid for å få delta. Kurset gir 3 ECTS poeng fra SDU.

ELIB arrangerte samme kurs i fjor og vi fikk meget gode tilbakemeldinger fra deltagerne på kurset. Det er begrenset med plasser og kurset ble fort fulltegnet i fjor. Det er førstemann til mølla som får være med.

For de som vil bruke kurset til å skrive en forskningsprotokoll skriver Charlotte:

«It is a MUST that you know what it is you are going to work with and a good idea what research questions you want answered.»

For nærmere om innholdet i kurset se vedlagte kursbeskrivelse.

Pris: kr ca 5000 som inkluderer kursavgift, overnatting og alle måltider

Sted: i Oslo området (nærmere info kommer i løpet av 1 uke)

Påmelding: send en e-post til post@elibforskning.no

Frist: 1 august.

For nærmere informasjon send en e-post, evt ring Eli på 95772372