Norske kiropraktorer inviteres til å delta på forskningsprosjekt: ‘Kiropraktisk behandling av akutte nakkesmerter’

Hvem inviteres: Vi ønsker minst 20 norske kiropraktorer distribuert i klinikker over hele landet velkommen.

Hvem inviterer: Forskningsgruppen Head and Neck Research Group, Forskningssenteret, Akershus Universitetssykehus med:

· Aleksander Chaibi, PostDoc, Ph.d., kiropraktor fysioterapeut, initiativtager og hovedveileder

· Michael Bjørn Russell, professor i nevrologi, overlege, Ph.d., DrMedSci, biveileder

·  Jūratė Šaltytė Benth, professor i statistikk, biveileder

·  Maria Torheim Bjelkarøy, Ph.d-stipendiat, kiropraktor

Når: Rekruttering av pasienter starter januar 2020.

Om prosjektet

I overkant av 80 % av alle manuellterapistudier på nakkesmerter er vurdert til å være av lav eller svært lav kvalitet. Denne studien er designet for å unngå de mange metodologiske svakheter som tidligere kliniske (RCTs) studier innenfor manuellterapi har hatt. Studien skal undersøke om manuell behandling utført av kiropraktor er effektivt for pasienter med akutte nakkesmerter.

Det skal være totalt fem behandlingsgrupper. Vi skal ha både en manuell aktiv og placebo gruppe og en farmakologisk aktiv og placebo gruppe. Spesielt innføringen av en manuell placebogruppe er en stor innovativ prestasjon som setter designet på studien på nivå med farmakologiske kliniske studier.  

Dersom denne studien kan vise at manuell behandling utført av kiropraktor for akutte nakkesmerter er effektivt, kan det gi pasienter et ikke-farmakologisk behandlingsalternativ med god vitenskapelig forankring.

Mer fakta om studien

Tittel: ‘Chiropractic spinal manipulative therapy for acute neck pain: a 5-armed randomised placebo controlled clinical trial.’

Vi skal ha fem behandlingsgrupper:

a) valgfri kiropraktisk manipulasjonsbehandling i cervikal og/eller thorakal kolumne og råd

b) ‘package of care’ med valgfri manipulasjon eller mobiliseringsbehandling i cervikal og/eller thorakal kolumne, og/eller valgfritt fem minutters manuell muskulær bløtvevsbehandling , og/eller demonstrasjon av spesifikke øvelser og råd

c)   imitert manipulasjonsbehandling (placebo) og råd

d) farmakologisk behandling

e) placebo medisiner

Hva trenger vi: Hver kiropraktor rekrutterer pasienter med akutte nakkesmerter over en 9-12 måneders periode.

Hvem skal inkluderes i studien:

·  Pasienter mellom 18 og 59 år med akutte nakkesmerter uten radikulære symptom

·  Nakkesmertene må ha startet innenfor to uker før første besøk hos kiropraktor

·  Rapportert smerteintensitet skal være moderat med ≥4 på en NRS- skala fra 0 til 10

·  Pasienten må ha vært smertefri i 30 dager før den nåværende episoden inntraff

·  Pasienten kan ikke ha mottatt behandling av kiropraktor innenfor de siste 12 månedene

Studieforløpet inkluderer tre trinn: inklusjon, behandling og oppfølging.

Gruppene a, b og c vil motta fem manuelle intervensjoner over tolv dager. Både aktiv og placebo behandling utføres av samme kiropraktor. Gruppene d og e vil motta 600 mg ibuprofen eller placebo. Denne skal tas tre ganger per dag over tolv dager. All datainnsamling gjøres elektronisk med SMS- utsending og elektroniske spørreskjema.

Hva vil du som kiropraktor oppnå ved å delta:

  • Du vil bli involvert i vitenskapelig forskning som vil forbedre din kliniske hverdag
  • Du vil opparbeide bedre forståelse for klinisk forskning
  • Du vil bidra til å tilføre profesjonen akademisk kompetanse med positive ringvirkninger
  • Du vil bidra til å posisjonere profesjonen mot en fremtidig norsk kiropraktorutdanning
  • Du vil være medforfattere som gruppe på hovedartikkelen, som vil bli publisert i internasjonalt medisinske tidsskrift for å bygge bro mellom helseprofesjonene

Hva kreves fra deg ved å delta:

  • Du rekrutterer og behandler 18 pasienter gjennom 9-12 måneder
  • Du har forståelse for og respekterer at god forskning krever disiplin, presisjon og struktur
  • Klinikken har god infrastruktur og volum av nye pasienter, slik at rekrutteringsprosessen går raskere, men viktigere, øke sannsynligheten for vellykket blinding
  • Du deltar på workshop en helg på Gardermoen hvor studieprotokoll blir gjennomgått
  • Du er disponibel for forskningsgruppen hvis direkte kommunikasjon er nødvendig

Ja, jeg vil delta!

For å melde din interesse eller om du ønsker å vite mer, ta kontakt med Maria enten ved å svare på denne mailen her eller på mariatbje@gmail.com eller ring 911 64 572. 

Med vennlig hilsen, 

Maria Torheim Bjelkarøy
Ph.d.- stipendiat, Kiropraktor MNKF

Head and Neck Research Group 

Akershus Universitetssykehus HF

1478 Lørenskog

Tlf.: +47 911 64 572