NORSKE KIROPRAKTORER INVITERES TIL Å DELTA PÅ FORSKNINGSPROSJEKT: “BACK COMPLAINTS IN ELDERLY – NORWAY (BACE-N)”: EN PROSPEKTIV KOHORTESTUDIE OM RYGGPLAGER HOS PERSONER OVER 55 ÅR SOM OPPSØKER PRIMÆRHELSETJENESTEN”.

Det er enkelt for deg som kliniker å bidra, alt du trenger å gjøre er å spørre aktuelle pasienter som oppsøker deg. Dere fortsetter behandlingsforløpet som vanlig, uten å måtte vente på oss. Kontaktinformasjon E-post: LiseKret@oslomet.no

BACE-N følger personer 55 år og eldre som oppsøker primærhelsetjenesten (kiropraktor, fysioterapeut eller lege) med en ny episode av ryggplager. Det blir gitt et spørreskjema og en fysisk undersøkelse på baseline. Deltakeren fortsetter behandling/oppfølging som vanlig hos sin behandler. Spørreskjema blir gitt deltakeren 4 ganger iløpet av de 2 påfølgende årene.

Hvorfor er BACE-N en viktig studie? Antall personer over 60 år forventes å øke med 50 %
iløpet av perioden 2010-2050. Noen studier tyder også på at prevalensen av alvorlige ryggsmerter øker med økende alder. Det er lite forskning på denne aldersgruppen og hvordan det går med de som plages med ryggsmerter. Vi vet også lite om prediktorer for forløp av ryggsmerter hos disse pasientene. BACE-N vil kunne bidra til å se nærmere på dette.

Lise Kretz, kiropraktor og Ph.d.-student ved Oslo Met- Storbyuniversitetet. Hun startet som stipendiat i 2019 på kiropraktorarmen av BACE-Norge studien som finansieres av ELIB. Prosjektet er del av et internasjonalt konsortium, noe som på sikt vil gjøre det mulig å sammenligne resultater på tvers av landegrenser.