NORSKE KIROPRAKTORER INVITERES TIL Å DELTA PÅ FORSKNINGSPROSJEKT: “BACK COMPLAINTS IN ELDERLY – NORWAY (BACE-N)”: EN PROSPEKTIV KOHORTESTUDIE OM RYGGPLAGER HOS PERSONER OVER 55 ÅR SOM OPPSØKER PRIMÆRHELSETJENESTEN”.