Kiropraktorer inviteres til å delta i stort nakkeprosjekt

Stipendiatene Pernille Irgens og Birigtte Myhrvold ved Universitetet i Oslo sender i disse dager ut invitasjon til de første kiropraktorene til å delta i deres prosjekt » Forløp av nakkeplager blant pasienter hos kiropraktor».  Invitasjonene sendes ut i puljer.  Har du ikke fått invitasjon kan du likevel se her hva som kommer.

Logo prosjekt PI og BM

Logo prosjekt PI og BM

Logo prosjekt PI og BM

UiO loga.jpgcropped-10622183_10152316610965079_1616789288_n.jpgECU logo

 

 

 

 

 

Kjære Kollega,

Vi ønsker å invitere deg til å delta i prosjektet vårt beskrevet under. Dette er et svært viktig prosjekt både faglig, klinisk og som integrering i forskningsmiljøet innen muskelskjelett, så vi trenger at alle bidrar! Så vi vil sette stor pris på om du kan ta deg tid til å lese gjennom denne informasjonsdelen.

Prosjektet starter opp i begynnelsen av september, der regioner vil bli invitert 2. hver måned. Startdato for hver enkel kiropraktor kan være fleksibel mhp ferie etc.

 

«Forløp av nakkeplager blant pasienter hos kiropraktor»

Nakkeplager er en av de vanligste muskel-skjelettplager i Norge. Kunnskapen om nakkeplagers forløp er mangelfull og det å stille en sikker diagnose og kunne forutsi prognose er en utfordring for oss som klinikere. En mulighet å få bedre innsikt i denne problematikken er å kartlegge nakkesmerter.

Studien danner grunnlaget for våre doktorgradsprosjekter ved Universitetet i Oslo. Hensikten med studiene er å undersøke hvordan forløp av nakkeplager hos kiropraktorpasienter utvikler seg i løpet av ett år, samt å undersøke hvilke kliniske og psykososiale assosiasjoner som kan knyttes til disse forløp.

Deltakelse i studien er frivillig. Du kan når som helst stoppe rekruttering av pasienter og/eller trekke tilbake ditt samtykke uten at det får konsekvenser for din praksis.

Det er pasientene som skal gjøre mesteparten av jobben. Ditt bidrag er stipulert nedenfor:

 

  • Du blir bedt om å rekruttere 20 fortløpende pasienter over 18 år som konsulterer deg med nakkeplager. Pasienten kan være ny, midt i et behandlingsforløp, eller kroniker som kommer regelmessig eller sporadisk. Eneste kriterium er at pasienten har fått en nakke diagnose, og har smerte/ubehag når de kommer til deg. Det trenger ikke være primær årsak
  • Før eller på starten av konsultasjonen inviteres pasienten av sekretær eller deg selv til å delta i studien etter å ha blitt gitt en enkel forklaring på hva studien innebærer (ordlyd for dette vil bli gitt til deg i en infopakke i god før oppstart av studien)
  • Pasient får utlevert skriftlig informasjon og samtykkeskjema
  • Før neste pasient tas inn fyller du ut et kort spørreskjema om pasienten vedrørende anamnese/undersøkelsesfunn
  • Vi ber deg eller din sekretær ringe oss daglig med informasjon om de inkluderte pasientene til studien. Vi ønsker deres navn, mail-adresse, ID nummer, og mobilnummer. Pasientene blir da registrert i studien, og vi tar over videre oppfølging av pasienten i studien. Ukentlige SMS og spørreskjemaer (4) vil da automatisk sendes ut.
  • Du vil selv motta ett kort skjema om deg selv som kiropraktor. Deretter vil du bli bedt om å fylle ut tilsammen 3 skjemaer per pasient, i en 12 mnd periode. Disse er relativt korte, og tar 2-5 min å fylle ut.
  • Dette er en observasjonsstudie, som betyr at du ikke skal endre noe på daglige rutiner eller behandling for pasienten. Du står helt fritt til å velge behandlingsopplegg.

 

Prosjektet er forankret på Universitetet i Oslo, Institutt for Helse og Samfunn ved Professor Nina K. Vøllestad og førsteemanuensis Hilde S. Robinson, og i samarbeid med ELiB.

 

Har du spørsmål så gjerne kontakt oss på telefon 22 84 50 03/22 84 50 09 eller e-postadresse:

p.m.irgens@medisin.uio.no,

b.l.myhrvold@medisin.uio.no

Vennlig hilsen

Pernille Irgens og Birgitte Lawaetz Myhrvold

Kiropraktor/stipendiat