Inngått avtale om åpen publisering av norsk forskning med verdens største forskningsforlag

Image result for elsevier

Det er en gledelig nyhet at Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) sammen med Universitetet i Oslo, Universitet i Bergen, NTNU og UiT Norges arktiske universitet har fremforhandlet avtalen med Elsevier. NKF har vært med å støtte dette initiativet.

Les hele saken her.