100 % klinisk stipendiatstilling ved Head and Neck Research Group, Akershus Universitetssykehus

   

Søknadsfrist: 3. juni 2019

Om stillingen

Det søkes etter en kiropraktor til en 100 % klinisk stipendiatstilling ved Head and Neck Research Group, Forskningssenteret, Akershus Universitetssykehus med start 1.august 2019 eller snarest deretter. Den kliniske stipendiat forventes å bli skrevet inn som ph.d. student på det Medisinske Fakultet, institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Tilsettingen som klinisk stipendiat gjelder for en periode på tre år. Stipendiatens hovedoppgave er deltakelse i en klinisk studie på akutte nakkesmerter, med særlig ansvar for overvåkning av datainnsamling og artikkelskriving. Undersøkelse av deltakere i prosjektet gjennomføres av rundt 20 kiropraktorer som hver seg inkluderer 18 pasienter som hver mottar fem behandlinger.

Mer om stillingen

Målet for forskerutdanningen er en ph.d.-grad ved det Medisinske Fakultet, Universitet i Oslo, hvor man i forløpet følger doktorgradsprogrammet. Den som tilsettes må søke opptak på doktorgradsprogrammet ved Det Medisinske Fakultet senest tre måneder etter oppstart i stillingen.Forskningsprosjektet er designet. Kiropraktor og ph.d., Aleksander Chaibi (Ahus) vil være hovedveileder, mens professor Michael Bjørn Russell(Ahus)vil fungere som prosjektleder og bi-veileder og professor i biostatistikk Jūratė Šaltytė Benth(Ahus) vil være bi-veileder.

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

Ved vurdering av søkere blir det lagt vekt på søkerens motivasjon,faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre et slikt stort forskningsprosjektet. Det er nødvendig at søkeren både evner å arbeide selvstendig samt besittegode samarbeidskvaliteter. Det må påregnesnoe reising i Norge. Det forventes at søker er villig til å deltapå en til to nasjonale/internasjonale kongresser årlig, og sist i forløpet, forventes data å bli presentert på disse kongresser.

 • Stillingen kan søkes av kiropraktorer med mastergrad (120 stp/ECTS) og norsk autorisasjon
 • Det er nødvendig med god kjennskap til norsk helsevesen
 • Søker må beherske norsk eller et skandinavisk språk
 • Det akademiske språket er engelsk og søkeren må beherske dette godt, muntlig og skriftlig

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.  Det forventes av stipendiaten vil delta og bidra i ELIBs forskernettverk og i oppbygging av et forskermiljø for kiropraktorene.

Vi tilbyr

 • Lønn etter Lønnstrinn 59 iht. ELIB sine satser, brutto årslønn kr. 515 200,-
 • Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • Arbeidssted; Head and Neck Research Group, Forskningssenteret, Akershus Universitetssykehus
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

 Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Publikasjonsliste
 • Kopier av vitnemål og attester

Søknad med vedlegg sendes til Aleksander Chaibi på e-mailalch79@gmail.com.

Det vil bli avholdt intervjuer for aktuelle søkere.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved at kontakte Aleksander Chaibi på mobil (+47) 911 352 13, Søknad ønskes på norsk eller et skandinavisk språk.

Søknadsfrist: 3. juni 2019