Søknad om midler

ELIB har ingen faste søknadsfrister.  Ønsker du å bli forsker og trenger midler så ta kontakt med oss.

 

Forskerspirestipend

ELIB har etablert et forskerspirestipend for klinikere som ønsker å forske med hensikt å ta en ph.d. utdanning. Stipendet er på kr 50 000 og ment som støtte til å utarbeide forskningsprotokoll, delta på forskningskurs, etablere kontakt med andre forskere, skaffe seg godkjent veileder samt søke opptak på et ph.d. program.  Ta kontakt med oss hvis du har planer om gå inn i forskning slik at vi kan vurdere om dette kan være aktuelt  for deg.