Ellen Årtun ansatt på FORMI

Etter fullføring av sitt ph.d prosjekt om ryggsmerter hos barn og ungdom ble Ellen Årtun ansatt ved FORMI i mai 2014.

 

Her er hun forskningskoordinator for prosjektet  «Antibiotic treatment in patient with chronic low back pain and Modic Changes: a randomized controlled trial».

Ellen er også leder av Norsk forening for ryggforskning. Se www.ryggforskning.no

Ønsker du kontakt med Ellen kan hun nås på:  elaart@ous-hf.no
Telefon: 23 01 63 53

 

FORMI er en forsknings- og formidlingsenhet innenfor FiU-avdelingen ved Klinikk for kirurgi og nevrofag ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Se http://www.formi.no