Introduksjon til forskning- Webinar 13 november 2018

Er du interessert i en karriere som forsker?

Delta i vårt webinar for ”forskerspirer”.

Dette webinaret vil både inspirere og informere dere som har tanker om å bli forskere. Vi er 3 forskere med svært forskjellige erfaringer av prosessen: vi kom i gang med en forskerkarriere på ulike måter, vi har studert ved forskjellige universiteter og kan naturlig nok gi ganske god input til hva som kreves, hvordan det er å være stipendiat, samt hvilke vanskeligheter og hvilke muligheter en forskerkarriere gir.

Medvirkende:

Iben Axén, ph.d., forskningsleder ELIB

 

Anne Marie Gausel, ph.d.-stipenidat

 

Aleksander Chaibi, ph.d.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato: 13 november 2018 kl 19-20.  Påmelding: post@elibforskning.no

 

Program

Vi kommer til å gå gjennom punktene nedenfor, og gir mulighet til å stille spørsmål etterpå.

1: Hvorfor ble vi interesserte av forskning?

2: Hva gjorde vi for å komme i gang?

3: Hvordan fikk vi penger? Kunne man være stipendiat på 100%?

4: Hvordan så (ser) forløpet ut?                                Formelle inngangskrav

Kurs

Forskergruppe

Selve forskningen

Skrive/publisere artikler

Avhandling og disputas

5: Hvordan ser vi fremtiden som forsker?

6: Anbefalinger til forskerspirer?