Kurs

ELIB har arrangert ulike forskerkurs.  For tiden har vi ikke planlagt nye kurs.

Kurs i regi av ELIB

2015

26-29 august arrangeres nytt skrivekurs med professor Charlotte Yde.  Kurset er for deg som skal skrive en forskningsprotokoll eller en vitenskapelig artikkel. Kurset går systematisk gjennom metoden som skal brukes.

 

23-24 april  arrangerer vi et kurs i kritisk litteraturlesning. Dette vil være et teknisk kurs i hvordan man lærer systematikk for å kunne lese tidseffektivt og insiktsfullt den første dagen. Deretter en halv dag med eksempler og praktisk trening for å gå i dybden i et emne. Kurset vil bli arrangert i Asker .

 

2014

27- 30 august  Skrivekurs med professor Charlotte Yde    3 ECTS poeng

 

Andre  kurs

6- 7 nov 2014  Nasjonal forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse.  Se muss.no for nærmere informasjon.