Introduksjon til forskning- Webinar 13 november 2018

Er du interessert i en karriere som forsker?

Delta i vårt webinar for ”forskerspirer”.

Dato: den 13 november 2018 kl 19-20. Påmelding: post@elibforskning.no

Medvirkende:    Iben Axén, PhD, forskningsleder ELIB

Aleksander Chaibi, ph.d.

Anne Marie Gausel, ph.d.-stipendiat

Dette webinariet vil både inspirere og informere dere som har tanker på å bli forskere framover. Vi er 3 forskere med svært forskjellige erfaringer av prosessen: vi kom i gang med en forskerkarriere på ulike måter, vi har studert ved forskjellige universiteter og kan naturlig nok gi ganske god input til hva som kreves, hvordan det er å være stipendiat, samt hvilke vanskeligheter og hvilke muligheter en forskerkarriere gir.