Forskningsprosjekter

Nedenfor finnes en oversikt over forskningsprosjekter hvor norske kiropraktorer er involvert.

Bekkensmerter i og etter svangerskapet i en norsk populasjon

Anne Marie Gausel, kiropraktor og stipendiat ved Stavanger universitetssjukehus Anne Marie Gausel, kiropraktor og ph.d. stipendiat ved Stavanger universitetssjukehus. Prosjektet omhandler bekkensmerter i og etter svangerskapet, og er en del av et større prosjekt som startet i 2008. Hun startet med forskning i slutten av 2013, og overtok data som for det meste var innsamlet […]

0 comments

Ellen Årtuns postdoc prosjekt i Canada – videreføres ved Universitetet i Oslo

Ellen Årtun, kiropraktor, ph.d. har hatt et  postdoc prosjekt ved University of Ontario Institute of Technology i Canada. Prosjektet videreføres ved HELSAM ved Universitetet i Oslo fra september 2017. Prosjektet er et stort, internasjonalt og tverrfaglig prosjekt som vil gi kiropraktorer og andre aktører innen manuell medisin et verktøy som kan dokumentere pasientenes funksjonsnivå, både […]

0 comments

Christofer Herlin i gang med viktig forskning

Modic changes: Prevalence and association with low back pain – A systematic literature review and meta-analysis: Studien skal gi oss fler svar på hvordan assosiasjonen mellom Modic-forandringer og korsryggsmerte ser ut. Vi vet fra før at det finnes en assosiasjon, men hvor sterk er den og hvilke faktorer påvirker den? Har det med størrelsen av Modic-forandringen […]

0 comments

To nye stipendiater ved Universitetet i Oslo

Birgitte Myhrvold og Pernille Irgens  startet i januar i år opp med sine Phd prosjekter.  Tema er nakkesmerter, forløp og risikofaktorer.  De er ansatt ved HELSAM (Institutt for helse og samfunn) og tatt opp som ph.d. stipendiater ved Universitetet i Oslo.

0 comments

Kiropraktorbehandling for migrene og cervikogen hodepine (CEH)

Aleksander Chaibi; fysioterapeut (BPT), kiropraktor (MChiro), PhD student Head and Neck Research Group, Forskningssenteret, Akershus Universitetssykehus HF Denne studien vil undersøke effekten av kiropraktikk for migrene og cervikogen hodepine (CEH). Hvis kiropraktikk viser seg å være en effektiv behandlingsform vil den gi pasienter et alternativ til konvensjonell medisinering. I Norge har rundt 1 000 000 […]

0 comments

EMG målinger fra dyp ryggmuskulatur

Lise R Lothe, kiropraktor, forsker ved Avdeling for Forskning og utvikling, Akuttklinikken, Oslo Universitetssykehus, Ullevål. I prosjektet «Spontaneous and voluntary activity in motoneurons of paraspinal musculature in symptom free and patients with acute low back pain» har vi målt den elektriske aktiviteten i nerveceller (motonevroner) som styrer de dype ryggmusklene hos mennesket. Vi har studert […]

0 comments

Multifidus muskulaturens betydning for kroniske lavryggsmerter

Jan Arve Borge, Kiropraktor (DC),  MSc Diagnostisk ultralyd for muskel skjelett. Privatpraktiserende i Bergen. Eirik Johan Skeie, Kiropraktor (Mchiro), MSc Diagnostisk ultralyd for muskel og skjelett. Privatpraktiserende i Bergen. I den senere tid har multifidus muskulaturen i ryggsøylen fått økene interesse innen forskning, og videre har patologiske forandringer blitt forbunnet som en viktig risikofaktor for […]

0 comments

Spontaneous firing activity in motoneurones of cervical paraspinal musculature in healthy subjects and in patients with neck pain

Tim Lothe Raven, kiropraktor, stipendiat ved Akutt klinikken,Oslo universitetssykehus.   Doktorgradsprogrammet ved det medisinske fakultet UiO I prosjektet «Spontan elektrisk aktivitet i nerveceller til nakkemuskler hos friske frivillige og nakkesmertepasienter» forsøker vi å bedre forstå årsakene til nakkesmerter ved å studere hvordan motonevroner (nerveceller i ryggmargen som kontrollerer musklene) styrer nakkemusklene i ro og ved bevegelser. […]

0 comments

Ny kiropraktor ferdig med ph.d utdanning

Ellen Årtun, kiropraktor, ph.d.  Fredag 29 august forsvarte Ellen Årtun sin ph.d avhandling «Physical activity, clinical examination, and the young spine: A two-year prospective cohort study with 1300 danish adolescents aged 11-13».  Ellen had vært stipendiat ved Forskningsenheten for klinisk biomekanikk, ved Syd Dansk universitet i Odense i 3 år. Barn og unge har vondt i […]

0 comments

Forekomst, diagnostikk og behandling av nakke og ryggplager hos helikopterpiloter

Knut Andersen, kiropraktor, stipendiat ved Stavanger universitetssykehus The purpose of this project is to investigate the occurrence of neck and back pain in a population of commercial helicopter pilots, and investigate factors related to the profession that can cause these problems. The project has a biological approach assessing the supporting and stabilizing muscles (multifidus) in […]

0 comments