The effect of spinal manipulative therapy on heart rate variability and pain in patients with chronic neck pain: a randomized controlled trial

Anders Galaasen Bakken, MChiro og ph.d. stipendiat ved Karolinska Institutet, Stockholm

Prosjektet undersøker effekten av SMT og tøyeøvelser mot bare tøyeøvelser for kroniske nakkepasienter. Effekten måles i smerte og HRV (en indikasjon på balansen i det autonome nervesystemet). Denne linken mellom endring i nakkesmerte og HRV har blitt sett ved behandling rettet mot stress (Hallman, Olsson et al. 2011). Målet er å undersøke om denne linken også oppstår der behandling er rettet mot nakkesmerten.  

 Conditioned pain modulation (CPM) vil også bli målt for å kunne undersøke evnen til å forutse behandlingsresponsen ut i fra resultateten på denne smertetesten. Smertetesten har tradisjonelt blitt brukt for å forutse postoperativ smerte.  

 Anders er nå snart halvveis i sin 4-års periode. Datainsamlingen avsluttes i starten av 2020, etter dette gjenstår analysering av data og produksjon av artikler.  

Forskningsprotokollen kan leses på: https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-019-3678-8 

 Prosjektet finansieres av Institutet för Kiropraktik och Neuromuskuloskeletal forskning (IkoN).  

 Kontakt informasjon:
E-postAnders.galaasen.bakken@ki.se