The clinical course of neck pain patients recruited in chiropractic practice

Pernille Marie Stähr Irgens, kiropraktor og ph.d. – student ved HELSAM, det medisinske fakultet.

Nakkesmerter er veldig vanlig, og studier viser at den klassiske modellen der smerte forsvinner av seg selv etter noen uker ikke representerer største-delen av gruppen som plages av nakkesmerter. Bildet er mer komplisert, der tilbakefall og vedvarende plager er det mest normale. Mangel på kunnskap om hvor mye, hvor ofte, og hvor lenge vi har vondt gjør det vanskelig å bestemme hvilke behandlinger som fungerer best.

Prosjektets formål er å bedre forståelsen av hvordan nakkesmerter utvikler seg over tid. Ved hyppige målinger vil vi bedre kunne identifisere tidspunkt for bedring eller forverring, og slik bidra til å etablere et bilde av den naturlige svingningen av smerte.

Studier med hyppige målinger viser at det generelt er 3 smerte-mønstre: mer eller mindre smertefri, varierende/episodiske smerter, og mer eller mindre konstante smerter. Vi jobber med å ikke bare identifisere mønstre, men også redskaper vi kan bruke i klinikk og som forklaringsmodeller. Vi undersøker også om pasienters hukommelse hva gjelder tidligere smerte stemmer overens med den reelle smerten målt over tid.

Ved å kunne identifisere bedre hvem som utvikler hvilke mønstre når de først kommer til behandling, vil vi etterhvert øke sannsynligheten for å treffe riktig med behandling som er tilpasset den individuelle pasienten.

Prosjektet er finansiert av EliB og ECCRE.

Kontakt informasjon:
E-post: p.m.irgens @medisin.uio.no