Spontaneous firing activity in motoneurones of cervical paraspinal musculature in healthy subjects and in patients with neck pain

Tim Lothe Raven, kiropraktor, stipendiat ved Akutt klinikken,Oslo universitetssykehus.   Doktorgradsprogrammet ved det medisinske fakultet UiO

I prosjektet «Spontan elektrisk aktivitet i nerveceller til nakkemuskler hos friske frivillige og nakkesmertepasienter» forsøker vi å bedre forstå årsakene til nakkesmerter ved å studere hvordan motonevroner (nerveceller i ryggmargen som kontrollerer musklene) styrer nakkemusklene i ro og ved bevegelser. Vi ønsker særlig å finne ut om motonevronene har en spesiell egenskap som gjør dem i stand til å arbeide uavhengig av kommandosignaler fra hjernen når musklene skal holdes i samme stilling over lengre tid, om denne egenskapen forstyrres ved nakkesmerter og om den i så fall kan normaliseres ved hjelp av manipulasjon utført av kiropraktor.

Vi registrerer elektriske signaler fra individuelle muskelceller ved hjelp av to hårtynne, myke ledninger som blir lagt inn i muskelen. Signalene i muskelcellene er nøyaktige kopier av signalene fra motonevronene som styrer dem; registreringene våre gir oss dermed et vindu mot sentralnervesystemet. Vi registrerer signalene mens forsøkspersonen sitter eller står og ser en spillefilm og under kiropraktorbehandling. Registreringene fra friske frivillige og nakkesmertepasienter blir lagret og sammenlignet, og forsøkene blir videofilmet slik at vi kan studere muskelbruk i detalj. Vi kan også sammenligne registreringene fra nakkemuskler med tilsvarende registreringer fra ryggmuskler som vi har gjort i et tidligere prosjekt.

Hovedmål for prosjektet er å karakterisere spontan fyringsaktivitet i motonevroner til dype bakre cervikale muskler hos friske personer og hos pasienter med nakkesmerter, og å beskrive effekten av spinal manipulasjon på mekanismer som bidrar til nakkesmerter ved å bruke nyutviklede metoder og ny forståelse av grunnleggende motonevronfysiologi og strategier for motorisk kontroll. Vi fokuserer spesielt på selvbærende fyring i motonevronene fordi denne egenskapen ser ut til å være en grunnleggende mekanisme for produksjon av muskeltonus. Vår forskningsgruppe har hatt en sentral rolle i oppdagelse og karakterisering av spontan selvbærende fyring i motonevroner i intakte dyr og hos mennesker.

Delmål: (1) Kontrollere at vår teknikk for registrering av aktivitet i individuelle motoriske enheter gir reproduserbare resultater i humane nakkemuskler

(2) Karakterisere normal spontan motonevronaktivitet hos friske personer

(3) Karakterisere spontan motonevronaktivitet hos pasienter med nakkesmerter

(4) I begge gruppene kartlegge selvbærende fyring i motonevroner som mekanisme for tonisk aktivitet

(5) Bestemme effekten av spinal manipulasjon og aktive bevegelser på spontan motonevronaktivitet, herunder selvbærende fyring, hos friske forsøkspersoner og pasienter med nakkesmerter.

Her finner forskningsrådets  omtale av prosjektet. Forskningsrådet.no

Norges Forskningsråd (Kliniskforskning), Forskningsstiftelsen Et liv i Bevegelse og Avdeling for forskning og utvikling, Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus er med å finansierer prosjektet.

Tidsperioden for prosjektet:  Feb 2008 – 23. juni 2016

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med  Tim på:

t.j.l.raven@medisin.uio.no