Medication misuse in the older adult – the role of pain

Maria Torheim Bjelkarøy, MChiro og ph.d.- stipendiat ved Akershus Universitetssykehus.

Maria er ansatt i prosjektet ‘Medication misuse in the older adult – the role of pain’, hvor man undersøker bruken av sentralstimulerende medisiner som opiater, sovemedisin (z-hypnotika) og angstdempende (benzodiazepiner) medisiner blant eldre pasienter over 65 år. Dette er medisiner som er vanedannende og som er assosiert med alvorlige bivirkninger ved bruk over lengre tid. Selv om denne typen medisiner ikke er anbefalt for bruk over lengre tid, blir de hyppig foreskrevet for regelmessig bruk blant eldre i Norge (Sundseth et al. 2018, Kann et al. 2014).  Maria skal se på hvilken rolle pasientens smerter har i bruken av denne typen medisiner. Prosjektgruppa skal videre gjennomføre en klinisk studie der de undersøker om ‘brief intervention’ er en effektiv behandling for å redusere feilbruk av denne typen medisiner. ‘Brief intervention’ har tidligere vist seg å være effektiv behandling i primærpraksis for å redusere bruk av medisiner hos pasienter med medisinindusert hodepine (Kristoffersen et al. 2015).

Smerte er en av hovedårsakene til at pasienter oppsøker kiropraktor. Og, med en stadig aldrende befolkning, vil andelen av eldre pasienter som oppsøker kiropraktor øke. Mange av disse pasientene står på sentralstimulerende medisiner for smertehåndtering av sine muskelskjelett plager. Og det er derfor behov for mer kunnskap, både for kiropraktorer og fastleger, om hvilke medisiner disse pasientene bør og kan bruke og hvordan de bør brukes. Prosjektgruppa er tilknytt forskningsgruppa Helsetjenesteforskning (HØKH) ved Akershus Universitetssykehus, og er ledet av professor i helsetjenesteforskning og overlege i nevrologi Christofer Lundqvist som også er hovedveileder for Maria. Maria er den tredje stipendiaten som er ansatt i prosjektet. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og ELIB.

Kontaktinformasjon: Maria.Torheim.Bjelkaroy@ahus.no