Prognostic factors of the clinical course of neck pain in chiropractic patients

Birgitte Lawaetz Myhrvold, kiropraktor og PhD stipendiat ved Universitetet i Oslo (UiO).

Pasienter med nakkeplager påvirkes av et bredt spekter av plager som påvirker daglig aktivitet og livskvalitet. Til tross for en generell god prognose, er risikoen for tilbakefall og vedvarende nakkeplager høy. En forståelse av hvilke prognostiske faktorer som påvirker prognosen kan være gunstig i evaluering av en pasient med nakkeplager, både for pasienten og klinikeren. Identifikasjon av et sett prognostiske faktorer (en prognostisk modell) kan estimere en pasients risiko for en fremtidig prognose. Dette kan være nyttig viten når kliniske beslutninger skal foretas. Det finnes foreløpig ingen prognostiske modeller for nakkeplager til bruk i klinisk praksis som kan anbefales.

Denne avhandlingen legger derfor vekt på to hovedtemaer:

Å ekstern validere samt oppdatere en eksisterende prognostisk modell som predikerer utfall hos pasienter med nakkeplager og å utforske prognostiske modeller for flere standard utfallsmål for nakkeplager.

Prosjektet finansieres av ELiB og ECCRE.

Kontakt informasjon:
E-post: b.l.myhrvold@medisin.uio.no