Pain in the spine and elsewhere – patterns and consequences. A PhD thesis based on HUNT data

Cecilie K. Øverås, kiropraktor, CARL II Fellow og Ph.d-stipendiat, Institutt for idrett og biomekanikk, Syddansk Universitet og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU- Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Hovedformålet med prosjektet er å undersøke prevalens, mønster, konsekvenser og prediktorer for muskelskjelettsmerter som opptrer samtidig med ryggsmerter. Prosjektet baserer seg på data fra HUNT- Helseundersøkelsen i Trøndelag (https://www.ntnu.no/hunt). Opprinnelig skulle man bruke data fra HUNT 2 og 3 i prosjektet, men har nå fått utvidet analyserettigheter til også å inkludere nylig tilgjengelig data fra HUNT 4. Det betyr at man bruker data fra omkring 25.000 personer som har deltatt på HUNT 2, 3 og 4. Prosjektperioden går ut året 2021. Veilederne på prosjektet er Prof. Jan Hartvigsen (hovedveileder) og Prof. Karen Søgaard ved SDU og Prof. Paul Jarle Mork og Prof. Tom Ivar Lund Nilsen ved NTNU. Prosjektet er hovedsakelig finansiert av et internasjonalt dansk kiropraktor forskningsstipend, samt et fakultetsstipend på SDU og midler fra ELiB og ECCRE.

I tillegg jobber Cecilie på EU-prosjektet selfBACK (http://www.selfback.eu), samt at hun også har vært involvert i EU-prosjektet BackUP (http://backup-project.eu), begge finansiert av European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.

Kontakt informasjon: ckoveraas@health.sdu.dk / cecilie.overas@ntnu.no