Ny kiropraktor ferdig med ph.d utdanning

Ellen Årtun, kiropraktor, ph.d. 

Fredag 29 august forsvarte Ellen Årtun sin ph.d avhandling «Physical activity, clinical examination, and the young spine: A two-year prospective cohort study with 1300 danish adolescents aged 11-13».  Ellen had vært stipendiat ved Forskningsenheten for klinisk biomekanikk, ved Syd Dansk universitet i Odense i 3 år.

Barn og unge har vondt i ryggen

I overgangen til tenårene er det velkjent at det fysiske aktivitetsnivået avtar kraftig samtidig med at forekomsten av ryggsmerter øker. I 2010 og igjen i 2012 deltok 1348 barn i alderen 11-13 år i SPACE-prosjektet som hadde til hensikt å øke barns fysiske aktivitet ved å forbedre de fysiske rammer i skole- og nærmiljø. I den forbindelse besvarte barna også spørsmål om ryggsmerter, de ble testet for fysisk form, gjennomgikk en ryggundersøkelse, og deres fysiske aktivitetsnivå ble registrert.

Studien viste at ryggsmerter er mer alminnelig hos de unge enn det vi tidligere har trodd. Hos 11-13 åringene har 86% hatt vondt i ryggen, men for den store gruppen er smertene sjeldne og svake, og de går vekk igjen. Men ca. 14% av barna er hardere rammet av ryggsmerter. Her er det tale om tilbakevendende smerter som i tillegg har vært sterke og denne gruppen øker i omfang til 20 % blant 13-15 åringene. Smertene hos barn og unge utvikler seg stille og rolig, de blir gradvis sterkere, gradvis mer tilbakevendende og forplanter seg gjerne til flere områder av nakke og rygg.

I de store grove trekk fant vi ingen sammenheng mellom fysisk aktivitet og ryggsmerter. Med andre ord så kan vi ikke si at de minst fysisk aktive har mer vondt i ryggen enn de som trener mye. Snarere tvert imot fant vi, at de 10% som var mest fysisk aktive, hadde en forhøyet risiko for å utvikle ryggsmerter. Vi vet fra tidligere undersøkelser, at det er mange barn som dropper idrett på grunn av ryggsmerter. Derfor er det viktig, at den organiserte idretten skaper rom til de barna som har vondt, til tross for at de ikke kan prestere maksimalt de dagene de har smerter. Det er sunt for ryggen å holde seg i gang når man har vondt, men ikke minst er det viktig for den allmenne helsen, at man lever et aktivt liv gjennom lek og idrett.

Undersøkelsen viste også at en alminnelig ryggundersøkelse ikke kan forutsi hvem det er som får vondt i ryggen. Phd-prosjektet har gjort oss litt klokere på ryggsmerter hos de unge, men det store spørsmål om hvorfor så mange har vondt i ryggen, kan undersøkelsen dessverre ikke besvare.

Phd-prosjektet ble finansiert av Kiropraktorfonden, Syddansk Universitet, Norsk Kiropraktorforening og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik. SPACE-prosjektet ble finansiert av TrygFonden.