Multifidus muskulaturens betydning for kroniske lavryggsmerter

  • Jan Arve Borge, Kiropraktor (DC),  MSc Diagnostisk ultralyd for muskel skjelett. Privatpraktiserende i Bergen.
  • Eirik Johan Skeie, Kiropraktor (Mchiro), MSc Diagnostisk ultralyd for muskel og skjelett. Privatpraktiserende i Bergen.

I den senere tid har multifidus muskulaturen i ryggsøylen fått økene interesse innen forskning, og videre har patologiske forandringer blitt forbunnet som en viktig risikofaktor for å utvikle lavryggsmerter. Multifidus muskulaturen har vært undersøkt i flere studier hvor man han anvendt MR, CT eller diagnostisk ultralyd. Ved å bruke billediagnostiske modaliteter, har forskere klart å dokumentere morfologi og dynamisk muskelfunksjon i friske individer og sammenlignet dem med individer med akutte og kroniske ryggsmerter.

I pasienter med lavryggsmerter har strukturelle forandringer blitt dokumentert, bl.a. gradvis fettinfiltrasjon i multifidus muskulaturen. Videre har man identifisert atrofi av multifidus muskulaturen i pasienter med kroniske lavryggsmerter. I tillegg til dette har endret motorisk kontroll og endring i muskelrekruttering i multifidus muskulaturen blitt påvist.Bruk av diagnostisk ultralyd for undersøkelse av ryggsøylen er fokusert rundt evaluering av muskelfunksjon. Dette fordi når en muskel er aktivert endres muskelens tverrsnitt / tykkelse. Dette muliggjør en kvantifisering av muskelaktivering ved bruk av diagnostisk ultralyd, noe som gjøres gjennom å sammenligne tykkelsen av en muskel i hvile og en aktivert / kontraktert muskel.

Hovedmål:   Undersøke om diagnostisk ultralyd er en reliabel metode for å vurdere og beskrive den lumbale multifidus muskulaturen over tid.

Delmål:  

  •  Undersøke om det er en korrelasjon mellom pasientenes subjektive smertebilde (NRS og smerteskisse), trykkømhet mot processus spinosi (algometri) og kontraksjon i den lumbale multifidus muskulaturen, (diagnostisk UL), i en pasientgruppe med kroniske lavryggsmerter.
  • Undersøke korrelasjon mellom smerter (NRS) og kontraksjon av de lumbale multifider målt ved ultralyd over tid.
  • Undersøke kontraksjonsevnen i lumbale multifider målt ved ultralyd i en gruppe individer som aldri har hatt ryggsmerter, og trykkømhet (algometri), for så å sammenligne dette med individer med kroniske ryggsmerter.

Dette prosjektet er et sammarbeid med Niels Wedderkopp, Klinisk professor, Overlege Ortopædkirurgisk afdeling SLB, Institut for Regional Sundhedsforskning, Center for Research in Childhood Health IOB, Syddansk Universitet .

Faglig veileder for prosjetket er : Charlotte Lebouef-Yde,DC, MPH, PhD. Professor, Research Department Spinecenter of Southern Denmark, Hospital Lillebælt, Østre Hougvej 55, DK-5500 Middelfart, Danmark.

Publikasjon:

Studiene vil bli forsøkt publisert i Chiropractic and Manual therapies, da dette er et open acess tidsskrift. Dette er et tidsskrift som er relevant for emnet i studiet samtidig som det er viktig å benytte seg av open access tidsskrift, da dette vil nå ut til en bredere mottagergruppe. Første artikkel er sendt inn.

Prosjektet finansieres av ELIB.