Chiropractic spinal manipulative therapy for migraine

Aleksander Chaibi; fysioterapeut (BPT), kiropraktor (MChiro), PhD student

Head and Neck Research Group, Forskningssenteret, Akershus Universitetssykehus HF

Denne studien vil undersøke effekten av kiropraktikk for migrene og cervikogen hodepine (CEH). Hvis kiropraktikk viser seg å være en effektiv behandlingsform vil den gi pasienter et alternativ til konvensjonell medisinering. I Norge har rundt 1 000 000 migrene og rundt 9.000 har CEH. En del pasienter har ikke effekt av medikamentell behandling, andre må avstå medikamentell behandling pga bivirkninger eller andre årsaker. Det er viktig at disse pasientene har et ikke-medikamentelt behandlingstilbud slik at de kan fungere bedre i hverdagen.

Dessverre er tidligere kiropraktikk studier preget av metodologiske svakheter, som gjør tolkingen av effekten usikker. Dette er også rapportert i flere oversiktsartikler. De aktuelle studier har ikke tidligere studiers metodemessige svakheter. Studien er et internasjonalt multidisiplinært samarbeid mellom kiropraktorer og leger fra Universitetet i Oslo og Macquarie University i Sydney, Australia.

Studiene vil undersøke om kiropraktikk reduserer dager med hodepine, varighet, intensitet og medisinbruk. De nevnte målsetninger er i samsvar med kliniske forskningsretningslinjer satt av det Internasjonale Hodepine Selskap (IHS).

Studien finnes her: https://www.duo.uio.no/handle/10852/57761

Publikasjoner:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=aleksander+chaibi

Finansieringskilder: Ekstrastiftelsen, Norsk Kiropraktorforening, Akershus Universitetssykehus og Universitetet i Oslo

Tidsperiode: Januar 2012 – Juni 2015

Aleksander Chaibi kan kontaktes på

Head and Neck Research Group, Research Centre
Akershus University Hospital
1478 Lørenskog, Norway
Ph: (+47) 67 96 83 80

Ph: (+47) 911 35 213