Glukosamin og langvarig ryggsmerter

Philip Wilkens, kiropraktor, ph.d.

Philip Wilkens gjennomførte i perioden 2006.2012 dette ph.d prosjektet og disputerte 17 juni 2013.  Han var tilknyttet  Ortopedisk senter, Oslo Universitetssykehus Ullevål, NAR (Norsk Forskningssenter for Aktiv Rehabilitering) og  Helse Sør-øst Artrosegruppe.

Ryggsmerter er den enkeltlidelse som ”plager flest og koster mest”. En kur er enda ikke funnet, men svært mange bruker glukosamin-sulfat mot muskel og skjelettsmerter.

Studier indikerer mulig effekt av glukosamin mot smerter ved kne-artrose. Denne studien ønsket å finne ut om glukosamin kunne lindre ryggsmerter hos pasienter med tegn på degenerative forandringer i ryggen og kartlegge bivirkninger ved bruk av middelet.

Ryggsmerter er den enkeltlidelse som ”plager flest og koster mest”. En kur er enda ikke funnet, men svært mange bruker glukosamin-sulfat mot muskel og skjelettsmerter.

Studier indikerer mulig effekt av glukosamin mot smerter ved kne-artrose. Denne studien ønsket å finne ut om glukosamin kunne lindre ryggsmerter hos pasienter med tegn på degenerative forandringer i ryggen og kartlegge bivirkninger ved bruk av middelet.

25o pasienter med korsryggsmerter av 6 måneders varighet eller mer ble inkludert til deltakelse i studien. I tillegg til korsryggsmerter, hadde pasientene funn av artrose i ryggen observert på MR-bilder. Pasientene fikk tabletter i form av glukosamin-sulfat eller narrestoff daglig i 6 måneder. Glukosamin’s virkning på smerte og bedring i funksjon ble vurdert i alle 250 pasientene. Man kartla også om noen karakteristika ved pasientene ved studiestart kunne forutsi noe om pasientens prognose etter ett år. I en under-gruppe på 45 pasienter ble også effekten av glukosamin på to MR-funn vurdert. Det ble også foretatt en metode-evaluering (Rasch-analyse) av hovedspørreskjemaet (Roland Morris Disability Questionnaire) i studien.

Glukosamin-sulfat lindret ikke ryggsmerter bedre enn narrestoff etter 6 eller 12 måneder. Glukosamin-sulfat hadde heller ingen påvirkning på MR-funnene. Bivirkningene av studiemedisinen var få og middelet var godt tolerert av pasientene. Fastende forhøyet glukose-nivå, forhøyet kroppsmasseindex, nedsatt funksjon og livskvalitetet var faktorerer på starten av studien som negativt påvirket ryggsmertene negativt. Metode-evalueringen viste enkelte svakheter ved spørreskjemaet Roland Morris Disaility Questionnaire.

Konklusjonen ble dermed at glukosamin-sulfat ikke kan anbefales for å bedre ryggsmerter.