Spontaneous and voluntary activity in motoneurons of paraspinal musculature in symptom free and patients with acute low back pain

Lise R Lothe, kiropraktor, forsker ved Avdeling for Forskning og utvikling, Akuttklinikken, Oslo Universitetssykehus, Ullevål.
I prosjektet «Spontaneous and voluntary activity in motoneurons of paraspinal musculature in symptom free and patients with acute low back pain» har vi målt den elektriske aktiviteten i nerveceller (motonevroner) som styrer de dype ryggmusklene hos mennesket. Vi har studert den elektriske aktiviteten til motonevroner når man står eller sitter stille samt under viljestyrte bevegelser før og etter manipulasjonsbehandling. Forsøkene er utført ved bruk av tynne, myke, trådelektroder implantert dypt i ryggmuskulaturen hos ni akutte ryggpasienter og ni friske, smertefrie frivillige. Hovedfokus var å beskrive den spontane, frie aktiveringen av holdningsmuskler.

I prosjektet har vi til nå sett på aktiviteten i muskelen rundt elektrodene, fyringsraten til motorenheter, variabilitet i fyringen og grad av påvirkning fra felles overordnede kommandosignaler. Vi har funnet at aktivitet i individuelle motonevroner i noen grad ser ut til å være frikoblet fra felles kommandosignaler, det vil si at nervecellene enkeltvis kan vedlikeholde sin egen aktivitet (selvbærende aktivitet). Dette medfører at nervesystemet er i stand til å fordele aktivitet og hvile for motonevronene og muskelcellene de styrer over tid.

Hos friske er de felles styringssignalene like til motonevron-par som fyrer samtidig i samme muskel som til par som måles fra hver sin side av ryggen når personen står, mens hos de med akutte ryggsmerter er det en forskjell i felles kommandosignaler til motonevron-par på hver sin side av ryggen. Om dette er et resultat av ryggsmerter eller om det kan være med på å utløse ryggplager kan ikke denne studien si noe om.

Vi har også funnet en reduksjon i variabilitet i nervesignalene til ryggmusklene etter manipulasjonsbehandling. Denne variabiliteten kan forklares av synaptisk «støy» som kan ha sammenheng med smerte og det ser ut som om manipulasjonsbehandling reduserer denne «støyen».

Det gjenstår å analysere mulige sammenhenger mellom fyringsaktivitet i motoriske enheter til dyp ryggmuskulatur med hjerte- og pusterytme, samt se på om det er mulig å måle aktiviteten fra de dype muskelfibrene i overflate EMG målingene som vi har foretatt.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet, og Norsk Kiropraktorforenings forskningsfond har gitt støtte til utvikling av søknad til finansiering av postdoktorprosjekt.