Application of International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) in Manual Medicine

Ellen Årtun, kiropraktor, ph.d. har avsluttet et postdoc prosjekt ved University of Ontario Institute of Technology i Canada og HELSAM ved Universitetet i Oslo. Prosjektet er internasjonalt og tverrfaglig, skjer i samarbeid med WHO, og vil etter hvert gi kiropraktorer og andre aktører innen manuell medisin et verktøy som kan dokumentere pasientenes funksjonsnivå, både fysisk, psykisk og sosialt. Tanken bak prosjektet er at pasienter som oppsøker disse helsetjenestene kan ha spesielle behov og disse behovene ble kartlagt i prosjektet.

Prosjektet bestod av en systematisk oversikt over feltet og en intervju-studie med norske kiropraktorpasienter om deres opplevelse av funksjon. Til slutt ble det holdt en tverrfaglig konferanse i Oslo 2019 med eksperter i manuell medisin fra hele verden.

ELIB finansierer deler av prosjektet.

Ellen forsvarte doktorgradsavhandlingen ved Syddansk Universitet i Odense i 2014. I forbindelse med doktorgraden sin publiserte hun fem artikler om nakke-­‐ og ryggsmerter, fysisk aktivitet og klinisk undersøkelse av ryggen hos 1300 barn og unge i alderen 11 til 15 år.