Chiropractic spinal manipulative therapy for acute neck pain: a 5-armed randomised placebo-controlled clinical trial 

Aleksander Chaibi, kiropraktor og PhD ved Head and Neck Research Group, Akershus Universitetssykehus HF. 

Prosjektet skal undersøke effekten av kiropraktorbehandling av akutte nakkesmerter. Det er en 5-armet multisenter, randomisert, klinisk kontrollert studie. Pasienter skal rekrutteres av 20-25 kiropraktorer plassert i hele Norge og man forventer oppstart med rekruttering av pasienter i første kvartal 2020.  

Prosjektet finansieres av ELIB.