Pregnancy-related pelvic girdle pain – prognosis, risk factors, consequences, and chiropractic management

Anne Marie Gausel, kiropraktor og ph.d.-stipendiat ved Stavanger universitetssjukehus.

Prosjektet omhandler bekkenleddsmerter i svangerskapet og etter fødsel og er del av et større prosjekt som startet i 2008. Hun startet med forskning i 2013, og overtok data som var innsamlet i 2009 og 2010. Prosjektet undersøker forekomst og risiko for vedvarende bekkenleddsmerter 3-6 måneder etter fødsel og kiropraktorbehandling i svangerskapet. I tillegg består prosjektet av en pilotstudie hvor en undersøker effekten av kiropraktorbehandling og individuell trening versus bare trening for kvinner med vedvarende bekkenleddsmerter. Siste del av prosjektet analyserte SMS data med for å undersøke bedring av bekkenleddsmerter de første 6 ukene etter fødsel.

Anne Marie leverte sin avhandling i april 2020 og forventet disputas er i oktober. Ph.d.-forløpet har vært finansiert av ELIB.

Kontaktinformasjon:
E-post: anne.marie.gausel@sus.no