Back Complaints in the Elderly- Norway (BACE-N): En prospektiv kohortestudie om ryggplager hos personer over 55 år som oppsøker primærhelsetjenesten.

Lise Kretz, kiropraktor og Ph.d.-student ved Oslo Met- Storbyuniversitetet. Hun startet som stipendiat i 2019 på kiropraktorarmen av BACE-Norge studien som finansieres av ELIB. Prosjektet er del av et internasjonalt konsortium, noe som på sikt vil gjøre det mulig å sammenligne resultater på tvers av landegrenser.  

BACE-N følger personer 55 år og eldre som oppsøker primærhelsetjenesten (kiropraktor, fysioterapeut eller lege) med en ny episode av ryggplager. Det blir gitt et spørreskjema og en fysisk undersøkelse på baseline. Deltakeren fortsetter behandling/oppfølging som vanlig hos sin behandler. Spørreskjema blir gitt deltakeren 4 ganger iløpet av de 2 påfølgende årene 

Hvorfor er BACE-N en viktig studie?
Antall personer over 60 år forventes å øke med 50% iløpet av perioden 2010-2050. Noen studier tyder også på at prevalensen av alvorlige ryggsmerter øker med økende alder. Det er lite forskning på denne aldersgruppen og hvordan det går med de som plages med ryggsmerterVi vet også lite om prediktorer for forløp av ryggsmerter hos disse pasientene. BACE-N vil kunne bidra til å se nærmere på dette.  

 Kontaktinformasjon 

E-post: LiseKret@oslomet.no 

Antall personer over 60 år forventes å øke med 56% i løpet av perioden 2010-20501. Noen studier tyder på at prevalensen av alvorlige ryggsmerter øker med økende alder 2. Til tross for dette blir ofte personer over 60 ekskludert fra forskningsstudier. Dermed har vi lite informasjon om hvordan det går med denne pasientgruppen.  

BACE-Norge vil bidra til å få et bilde av hvordan det går med de over en to-års periode. Det blir samlet inn mye informasjon om deltakerne, som gir oss blant annet mulighet til å lete etter sammenhenger mellom undergrupper og smerteforløp. 

Antall personer over 60 år forventes å øke med 56% i løpet av perioden 2010-20501. Noen studier tyder på at prevalensen av alvorlige ryggsmerter øker med økende alder 2. Til tross for dette blir ofte personer over 60 ekskludert fra forskningsstudier. Dermed har vi lite informasjon om hvordan det går med denne pasientgruppen.  

BACE-Norge vil bidra til å få et bilde av hvordan det går med de over en to-års periode. Det blir samlet inn mye informasjon om deltakerne, som gir oss blant annet mulighet til å lete etter sammenhenger mellom undergrupper og smerteforløp.