LISE KRETZ, Ph.D-STIPENDIAT VED OSLOMET

Stipendiaten Lise Kretz svarer på spørsmålene vi har stilt henne. Hun er Ph.D.-kandidat ved OsloMet, og forsker på forløp av korsryggsmerter hos eldre pasienter. 

Back Complaints in the Elderly- Norway (BACE-N): En prospektiv kohortestudie om ryggplager hos personer over 55 år som oppsøker primærhelsetjenesten.

1. Hvorfor ble du interessert i forskning?

Jeg fattet mer interesse for forskning da jeg begynte å praktisere som kiropraktor og stadig stilte meg spørsmål ved pasientbehandling og hvor mye vi ikke vet. Jeg er nysgjerrig av natur og liker å fordype meg i fagstoff og dette trigget meg videre inn i forskningen.

2. Hva gjorde du for å komme igang?

Jeg kontaktet ELIB og forhørte meg om hvilke muligheter som finnes for oss kiropraktorer. I ELIB fikk jeg god hjelp og veiledning av de som har erfaring med dette. Jeg ble engasjert som forskningsassistent for Ellen Årtun i hennes prosjekt ved Universitetet i Oslo hvor jeg fikk mulighet til å få et innblikk i hvordan forskerhverdagen er. Dette gav mersmak, og var for meg en bekreftelse på at jeg ville gjennomføre en egen doktorgrad.

3. Hvordan fikk du finansiering?

BACE-Norge er fullfinansiert av ELIB og prosjektet er tilknyttet OsloMet- Storbyuniversitet. Dette var allerede på plass da stipendiatstillingen ble utlyst.

4. Hvordan har du lagt opp forløpet?

Jeg skal gjøre dette på fulltid. Jeg startet i 2019, og skal dermed etter planen disputere i 2022. Underveis tar jeg obligatoriske phd-emner i regi av OsloMet, og kommer også til å delta på ulike kurs og emner ved andre universiteter, både innen- og utenlands. I løpet av denne perioden skal det publiseres 3 artikler. Vi holder fortsatt på med rekruttering av pasienter til studien, noe som er en tidkrevende prosess. Vi samarbeider med flere klinikker rundt omkring i landet, men trenger fortsatt flere til å bidra for å komme i mål. Hvis du kunne tenke deg å hjelpe til kan du kontakte meg direkte på LiseKret@oslomet.no.

5. Hvordan ser du fremtiden som forsker?

Jeg ser veldig lyst på fremtiden som forsker. Det er et stort behov for mer forskning på muskel- og skjeletthelse, og her har vi kiropraktorer mye å bidra med. ELIB er en enormt viktig ressurs for oss. Flere kiropraktorer som ønsker å forske vil kunne få muligheten gjennom ELIB sitt arbeid. Midlene til forskning på muskel- og skjeletthelse øker, og spesielt gledelig er det jo at Olav Thon nylig annonserte at han donerer 1milliard i forskning på dette feltet!

6. Har du noen tips til de som tenker på å gå inn i en forskerkarriere?

Forhør deg tidlig i prosessen med ELIB. Her forplikter man seg ikke til noe, men man kan få gode råd og få mulighet til å prøve seg som «forskerspire» sammen med flere andre. Det arrangeres blant annet «Journal Club» og jevnlige nettverksmøter. Her møtes forskere, stipendiater og spirer og deler erfaringer. Man kan også kontakte forskere/stipendiater direkte for å få høre

om erfaringer og tips. Går du med tanker omkring dette må du gjerne kontakte meg!

Og til slutt: Har du en forskerspire i magen så anbefaler jeg å gå for det!