Intervju med Iben Axén

Iben Axén, førsteamanuensis ved Institute of Environmental Medicine på Karolinska Institutet og forskningsleder i ELiB, har svart oss på spørsmål vi stilte henne. I tillegg til å bli litt bedre kjent med Iben er det også flere gode tips verdt å få med seg!

Hvorfor ble du interessert i forskning?
For min del handlet det om å få svar på de spørsmål som pasientene stilte. Jeg innså ganske fort at det var mye jeg ikke visste om prognose, forløp og effekt.

Hva gjorde du for å komme igang?
Jeg startet med å hjelpe til i et Practise-Based Research Network (PBRN). Dette ble startet av Charlotte Leboeuf-Yde i Sverige ca 1995. Vi var en gjeng som satte oss ned for å diskutere hvilke spørsmål vi behøvde svar på, og så samlet vi inn data for å finne svarene. Jeg vil virkelig anbefale denne måten å få praktisk erfaring av forskning!

Hvordan fikk du finansiering?
I begynnelsen var det dugnad. Vi i PBRN-gruppen traff hverandre i helgene, ringte til kollegaer om kveldene og jobbet i våre klinikker som vanlig. Dette gjorde jeg i 10-12 år. Så søkte jeg med et eget prosjekt (det ble lyst ut stipendiatstillinger i Complementary/Alternative Medicine) til Karolinska Institutet. Jeg fikk ikke den stillingen, men derimot kontakt med en professor, Irene Jensen, som trodde på min idé. Ett år senere hadde hun mulighet å finansiere meg, og 2007 startet jeg som stipendiat.

Hvordan la du opp PhD-forløpet?
Jeg hadde mulighet å jobbe litt klinisk ved siden av studiene. Jeg var ansatt 100% men hadde 2 klinikk-dager i uka, dvs. jeg jobbet 140% i 4 år. I Sverige tar man kurser under hele forløpet, når det passer med datainnsamlingen, f.eks. Jeg disputerte i 2011.

Hvordan ser du fremtiden som forsker?
Jeg mener at kiropraktikkens fremtid ligger i forskningen. Vi må skaffe og bruke evidens, det er den eneste måten vi kan overleve på. «Forskning er akademisk valuta». Det som er utfordringen generelt er finansiering. Forskning er dyrt. NKF’s medlemmer har lagt grunnen for en god fremtid som forsker i Norge med den støtte de gir til forskning.

Har du noen tips til de som tenker på å gå inn i en forskerkarriere?
Ditt hjerte må være med. Still deg spørsmålet: er dette noe du brenner for?
Har du mulighet til å hjelpe til i et PBRN, gjør det.
Ta kontakt med oss i ELIB.
Sjekk stipendiat-utlysninger på universitetenes nettsider.
Ta kontakt med forskere som holder på med forskning du synes er spennende, by dem på lunsj, de vil ofte gjerne diskutere sin forskning.
Gi ikke opp!