Aleksander Chaibi

Aleksander Chaibi forsvarte sin doktorgradsavhandling «Chiropractic spinal manipulative therapy for migraine» i 2017 og er fortsatt involvert i ulike forskningsprosjekter ved Head and Neck Research Group, Akershus Universitetssykehus. 


Hvorfor ble du interessert i forskning?
For å utgjøre en forskjell for profesjonen og selvutvikling/nysgjerrighet.

Hva gjorde du for å komme igang?
Jeg kontaktet potensielle veiledere, avtalte møte med dem og satte i gang med forarbeidet.

Hvordan fikk du finansiering?
Søkte Extrastiftelsen og mottok 100% PhD finansieringsmidler. I tillegg mottok vi driftsmidler fra NKF og strategiske forskningsmidler fra Akershus Universitetssykehus.

Hvordan la dere opp forløpet?
Jeg startet arbeidet i 2009, da med å utforme protokoll, skrive oversiktsartikler og søke godkjenning på protokoll fra Regional Etisk Komité (REK) og datafangst. Deretter søkte vi ulike finansieringskilder. Når dette var på plass startet jeg i en 100% PhD-stilling ved Universitetet i Oslo, Medisinsk Fakultet, Institutt for klinisk medisin, med arbeidsplass på Head and Neck Research Group, Forskningssenteret, Akershus Universitetssykehus 1.1.2012.

Jobbet da intensivt med rekruttering av pasienter og behandlingsforløp gjennom 2012 og 2013. Parallelt og i perioder med mindre forskningsarbeid gjennomførte jeg 30 obligatoriske PhD studentpoeng. Leverte avhandling i 2016, disputerte i 2017.
Jeg jobbet ca. 40% klinisk ved siden av PhD forløpet.

Hvordan ser du fremtiden som forsker?
Jeg forsker videre, både i samarbeid med forskningsgruppen jeg er i og var tilknyttet i gjennom PhD forløpet. Men jeg har også andre nasjonale og internasjonale prosjekter jeg er involvert i. Per i dag, er jeg tungt inne i forberedelsene på en stor klinisk studie på akutte nakkesmerter, som forhåpentligvis vil kunne resultere i at en ny PhD student vil få samme (sannsynligvis bedre) PhD forløp fra januar 2019.

Forskningen i Norge for øvrig må jobbes systematisk fremover, og gjerne i samarbeid med andre profesjoner og med ELIB sin finansieringshjelp. I hvert fall til kiropraktorutdanningen er på plass.

Har du noen tips til de som tenker på å gå inn i en forskerkarriere?
a) Finn et tema du interesserer deg for, b) Kontakt kiropraktorforskere som har vært gjennom det samme for råd og inspirasjon, c) Kontakt potensielle veiledere (vær kritisk og sjekk historikken/anbefalingene deres), d) Hiv deg ut i det, men vær tålmodig, for forskning tar tid.