Anders G. Bakken – PhD-student ved Karolinska Institutet


PhD-studenten Anders G. Bakken er godt igang med sitt PhD-prosjekt «The effect of spinal manipulative therapy on heart rate variability and pain” ved Karolinska Institutet.

Hvorfor ble du interessert i forskning?
Først og fremst på bakgrunn av interesse for faget, men også grunnet muligheten for egen utvikling.

Hva gjorde du for å komme igang?
Jeg søkte på en utlyst stilling ved Karolinska Institutet og gikk gjennom intervjurundene der. Instituttet har en egen avdeling som evaluerer utdannelsen til potensielle PhD studenter. Utdannelsen min ved AECC ble godkjent, og jeg ble tilbudt stillingen ved Karolinska Institutet, Intervention & Implementation Research for Worker Health, Institute of Environmental Medicine.

Hvordan fikk du finansiering?
Finansieringen lå klar i stillingen som ble utlyst. Det er de svenske LKR-kiropraktorene som finansierer stillingen, gjennom Stiftelsen Institutet för Kiropraktik och Neuromuskuloskeletal forskning (IKoN).

Hvordan har du lagt opp forløpet?
Jeg startet i en 100% forskerstilling i Januar 2018. Det förste året har stort sett bestått av å utvikle og ferdigstille en protokoll og få denne godkjent hos Institutet. Dette har innebåret møte med forskere og kollegaer ved forskjellige institusjoner i Europa.
2019 vil bestå av datainnsamling, før skriveprosessen begynner etter dataene er samlet inn, og forventer å disputere mot slutten av 2021.
Det er obligatoriske PhD kurs tilsvarende minimum 30 studiepoeng. Disse tar jeg underveis i utdanningen.
Jeg jobber to dager i klinikk. Jeg hadde nok ikke påbegynt min PhD uten muligheten for å jobbe klinisk.

Hvordan ser du fremtiden som forsker?
Jeg har mange tanker og muligheter etter dette, men fokuserer nå på å lære mest mulig under denne perioden.

Har du noen tips til de som tenker på å gå inn i en forskerkarriere?
Mitt inntrykk er at tid og vilje er veldig viktig. Samtidig setter jeg veldig stor pris på å være et sted der jeg er om gitt av mye ekspertise og erfaring. Jeg er også helt avhengig av gode, tydelige rammer og flinke, støttende veiledere.