Author Archives: Simen Solberg Sværen

ELIB-FORSKER CECILIE KRAGE ØVERÅS TATT OPP I DET PRESTISJEFYLTE FORSKERNETTVERKET CARL II.

ELIB-forsker Cecilie Krage Øverås er valgt (som én av 14) blant 41 forskere som søkte om plass i den andre utgaven av det internasjonale forskernettverket Chiropractic Academy for Research Leadership (CARL II) Program.

Nettverket ble opprettet av de anerkjente forskerne Professor Greg Kawchuk, Professor Jan Hartvigsen og Professor Jon Adams. Formålet med nettverket er å videreutvikle forskerne i nettverket og utvikle ledere innenfor kiropraktisk forskning.

Nettverkets første møte vil avholdes i April 2020 i Sidney.

Mer informasjon om nettverket finner du her: https://www.chiropractic-ecu.org/carl-ii/

Chiropractic maintenance care – what’s new? A systematic review of the literature. Axén, Hestbaek og Leboeuf-Yde. Publisert i Chiropractic & Manual Therapies, 21 November 2019.

Iben Axèn

I denne oversiktsartikkelen har vi søkt gjennom den vitenskapelige litteraturen etter studier om Maintenance Care (MC). Totalt ble 14 artikler inkludert, majoriteten fra The Nordic Maintenance Care Program der mange nordiske kiropraktorer og deres pasienter har bidratt med data.  

Vi kan nå si at evidensgrunnlaget er forbedret (siden en oversikt fra 2008), og at MC kan ses som en sekundær/tertiær-preventiv tiltak, passende for pasienter med tilbakevennende og langvarig ryggsmerter som responderer bra på kiropraktisk behandling. Vi fant 4 studier som studerte effekten av MC, og disse viste varierende resultater. Den eneste studien som inkluderte evidens i sin inklusjon var den svenske (Eklund et al 2018), og den demonstrerte effekt av MC (vanlig behandling uansett symptom) sammenlignet med behandling ved behov (behandling kun ved symptomer). 

Vi behøver mer forskning for å kunne anvende MC i stor skala, da effekten kun har blitt dokumentert i visse pasientgrupper, så vi kan ikke si generelt at MC er effektivt. 

https://chiromt.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12998-019-0283-6

Norske kiropraktorer inviteres til å delta på forskningsprosjekt: ‘Kiropraktisk behandling av akutte nakkesmerter’

Maria Torheim Bjelkarøy
Aleksander Chaibi

Dette er trolig verdens største randomiserte kontrollerte kliniske multisenter studie innenfor kiropraktisk manuellterapi og akutte nakkesmerter. Du kan bidra til å sette et nasjonalt og internasjonalt avtrykk innenfor klinisk forskning og hjelpe kiropraktorprofesjonen om og nå sine målsetninger om sterkere forskningsbasert kunnskap.