Author Archives: admin

Ny stipendiatstilling

Er du kiropraktor og har du lyst til å forske ?

For første gang utlyser ELIB en stipendiat stilling. Vi håper mange er interessert i å være med å forske på vonde rygger hos eldre og ser frem til å motta søknader på denne stillingen innen fristen 23 november, 2018.

  

Stipendiatstilling til prosjektet BACE-N (Back Complaints in Elders –Norway)

 I samarbeid med Fakultet for helsefag, Institutt for fysioterapi, ved OsloMet utlyser ELIB en ph.d. stilling. Stillingen ønskes besatt så snart som mulig og senest innen 1 februar 2019.

Stipendiatperioden er på tre år uten undervisningsplikt. Deltid og forlengelse kan diskuteres.

Det er utstrakt forskningsaktivitet ved fakultetet og flere forskningsgrupper er etablert. Stipendiaten blir knyttet til forskningsgruppen Muskelskjeletthelse MUSKHEALTH som ledes av professor Margreth Grotle som også er prosjektleder for BACE-N. Fakultet for helsefag har to ph.d.- programmer og denne stipendiatstillingen er knyttet til ph.d. -programmet i helsevitenskap.

Arbeidsområde.
Ph.d.-prosjektet er en del av BACE-N studien: Back Complaints in Elders –Norway. Mer informasjon finnes på nettsiden www.muskhealth.com

BACE er en longitudinell studie for å undersøke forløpet av korsryggplager hos pasienter over 55 år. Studien startet i Nederland og Brazil, og den norske armen er forankret på OsloMet. Man inkluderer pasienter fra primærhelsetjenesten; fastleger, fysioterapeuter og kiropraktorer. Allerede er nesten 350 pasienter inkludert i studien, derav ca 130 fra kiropraktorpraksis. Målet er å inkludere totalt 600 pasienter, hvorav 300 pasienter fra kiropraktorpraksis.

Ph.d.- kandidatens hovedarbeidsområde vil i begynnelsen være å bistå kiropraktorer med å rekruttere pasienter. Deretter å analysere data og skrive artikler fra studien. Samarbeide innenfor forskergruppen er viktig, og man har regelmessige møter, seminarier og diskusjoner. Stipendiaten vil ha en hoved og en bi-veiledere hvor en av disse vil være en kiropraktor.

Prosjektets hovedspørsmål:

 1. Hva kjennetegner eldre pasienter (alder 55+) med korsryggplager som søker kiropraktor i primærhelsetjenesten? En deskriptiv studie.
 2. Hvordan er ett års klinisk forløp av smerte og funksjonsbegrensninger hos pasienter med korsryggsmerter som søker kiropraktor? En longitudinell studie.
 3. Hvilke prediktorer for forløp kan man finne hos kiropraktor-pasienter med korsryggplager i aldersgruppen 55+? En longitudinell studie.

 Vi søker deg som har

 • mastergrad/hovedfag (120 stp/ECTS) innen kiropraktikk
 • offentlig godkjenning som kiropraktor
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på ett skandinavisk språk og engelsk

Det er en fordel at du har

 • erfaring og/eller interesse for behandling av pasienter med sammensatt smerteproblematikk
 • tidligere erfaring fra forskning

Ønskede egenskaper

 • evne til å jobbe i team, arbeide selvstendig, systematisk og effektivt
 • gode samarbeids – og kommunikasjonsevner
 • faglig engasjement

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt. Det forventes at stipendiaten vil delta og bidra i ELIBs forskernettverk og i oppbygging av et forskermiljø for kiropraktorene.

Vi tilbyr deg

 • spennende jobbmulighet ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet for faglig utvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i en aktiv forskningsgruppe med felles prosjekter og et godt eksternt nettverk
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinn 59, kr 515 200.

Nærmere opplysninger

 • For nærmere informasjon om stillingen, kontakt forskningsleder i ELIB og Ass professor Iben Axén, tel +46704400618 eller axen@elibforskning.no
 • For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt Kim-Henrik Ruud, kiru@oslomet.no

Søknad

Søknaden sendes elektronisk til post@elibforskning.no med følgende vedlegg:

 • Søknadsbrev som beskriver din motivasjon og egnethet for stillingen
 • CV og kopier av vitnemål og masteroppgave/hovedfagsoppgave.
 • eventuelt liste over egne publikasjoner

 

Søknadsfrist: 23 november 2018

 

Vilkår

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen

Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Norsk Kiropraktorforening og OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

 

 

 

 

BAck Complaints in Elders- Chiropractic (BACE-C) – Webinar 1 nov

ELIB inviterer kiropraktorer til å være med i forskningsprosjektet BACE-C

BACE startet i Nederland og Brasil for å studere eldre med ryggsmerte i primærhelsetjenesten. I 2018 har BACE-C startet i Nederland, Sverige og England for å undersøke hvordan det går for eldre som får kiropraktisk behandling for sine korsryggplager. Nå vil vi også starte i Norge. Continue reading

Kiropraktor Knut Andersen har forsvart sin ph.d avhandling

Fredag 8 juni var det klart for prøveforelesning og forsvar av avhandlingen for Knut Andersen før han fikk godkjent sin ph.d grad ved Universitetet i Stavanger.

Først var det prøveforelesning, tema valgt av bedømmelseskomiteen, om «Latest views on Low Back Pain (LBP) recurrence and recovery, and how it relates to transient LBP». Her gjennomgikk Knut Andersen ny forskning som viser at vi antagelig ikke skal snakke om akutte og kroniske korsryggsmerter, slik vi nå har gjort i mange år. Evidensen sier oss at det finnes ulike forløp av ryggsmerter, og at man faktisk skal se på det som en tilstand som vil komme og gå gjennom livet. Noen få individer vil bare ha enkelte episoder med smerte, men for de aller fleste vil episodene komme og gå. Noen få vil kjenne smerte mer eller mindre hele tiden, selv om det kan finnes bedre perioder innimellom.

Temaet for Knuts forskning har vært ryggsmerter hos helikopterpiloter og tittelen på avhandlingen var  «Frequency, causes and treatment of low back pain among commercial helicopter pilots».  Flyrelaterte og forbigående ryggsmerter blant helikopterpiloter er vanlige, men har lav intensitet, og man antar at dette kan ha sammenheng med en anstrengt og trang ergonomisk sittestilling i en fem-punkts-sikkerhetssele. Han har testet to ulike treningsprogram for pilotene, ett med «vanlige» øvelser for korsryggen og ett med øvelser som er rettet mot de dype musklene i ryggen, og sammenlignet disse.  Han har også utført en dynamisk ultralydundersøkelse på alle deltagerne i studien for å se på stramme-evnen til de dype ryggmusklene før og etter treningen. Resultatene viser at fokusert trening rettet mot de dype musklene i korsryggen forbedrer musklenes strammeevne og utholdenhet i begge treningstypene.

Bedømmelseskomiteen bestod av Greg Kawchuk – Professor of Spinal Function at University of Alberta Canada,  Iben Axén – Associate Professor in Musculoskeletal Health på Karoliska Institutet i Sverige og  Stephen Sollid, førsteamanuensis og medlem av doktorgradsutvalget ved UiS.

 

Ny forskningsleder ELIB

Ny forskningsleder ansatt i ELIB

Iben Axen er fra 1. april ansatt som forskningsleder i stiftelsen.

Axen er engasjert i en 70 % stilling og velger nå å avslutte alt klinisk arbeid slik at hun kan ha fullt fokus på jobben i ELIB sammen med en 30% stilling ved Karolinska Institutet (KI) hvor hun blant annet er veileder for en norsk ph.d-kandidat.

– Jeg gleder meg enormt til å komme i gang med arbeidet. Dette er en unik sjanse til å få være med å styrke kiropraktikken både i Norge men også i Norden. Først skal jeg gjøre meg kjent med forskerne dere har her i Norge og så skal de strategiske målene konkretiseres og settes ut i livet, sier Axen. Continue reading

Kiropraktor Aleksander Chaibi har forsvart sin ph.d. grad

29 august i år forsvarte Aleksander Chaibi sin avhandling for graden ph.d. med tittelen»Chiropractic spinal manipulative therapy for migraine» I forkant av forsvaret holdt han en prøveforelesning på det oppgitt tema fra bedømmelseskomiteen: «Migraine vs other types of causes and treatment approachrs over time».

Bedømmelseskomiteen bestod av

 • Professor Charlotte Leboeuf-Yde, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
 • Professor Mattias Linde, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Professor Erik Taubøll, Institutt for klinisk medisin, Universittet i Oslo

Et sammendrag av arbeidet finnes på UiO sitt nettsted,  les her .

Vi gratulerer Aleksander.  Han er den femte kiropraktoren i Norge som tar denne graden.

Finansieringskilder: EkstraStiftelsen, Norsk Kiropraktorforening, Akershus Universitetssykehus og Universitetet i Oslo

Innlevert doktoravhandling

Aleksander Chaibi; fysioterapeut og kiropraktor (MChiro), har vært ph.d. stipendiat ved Head and Neck Research Group, Forskningssenteret, Akershus Universitetssykehus HF.

Han leverte sin doktoravhandling høsten 2016 ved det Medisinske Fakultet, UiO hvor han undersøkte effekten av kiropraktisk manipulasjonsbehandling for migrene. Aleksander har gjennom sin stipendiatperiode publisert en rekke vitenskapelige artikler i ulike medisinske tidsskrifter, hvor de fleste er gjort tilgjengelig via «open access».

Finansieringskilder: EkstraStiftelsen, Norsk Kiropraktorforening, Akershus Universitetssykehus og Universitetet i Oslo

Continue reading

Forløp av nakkeplager blant pasienter hos kiropraktor

Birgitte L Myhrvold, ph.d. stipendiat ved Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn.

Pernille Irgens, ph.d. stipendiat ved Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn.

Prosjektet har som hovedmål å beskrive smerteforløpene av pasienter med nakkeplager i kiropraktorpraksis, samt hvilke personlige, psykiske og fysiske (kliniske, og behandlings-­‐) faktorer som predikerer de ulike forløpene. 1476 pasienter med nakkeplager er inkludert til studien av kiropraktorer i hele Norge.

Continue reading

Aktivitet i nakkemuskler -ph.d prosjekt

Tim Lothe Raven, kiropraktor, ph.d stipendiat ved Akutt klinikken,Oslo universitetssykehus. Han har undersøkt spontan elektrisk aktivitet i nerveceller til nakkemuskler hos friske frivillige og nakkesmertepasienter. Tim forventer å bli ferdig med sin ph.d i løpet av 2017.  Ph.d avhandlingen er levert inn og nå venter han på å disputere.

ELIB har finansiert deler av prosjektet.